Bel ons op  06 - 513 722 00

Home » [oud] Workshop Teambuilding & leiderschap

[oud] Workshop Teambuilding & leiderschap

Speciaal voor bedrijven en organisaties hebben we een bijzonder programma ontwikkeld dat vooral gericht is op versterking van het functioneren van een team of afdeling.  Voorafgaand aan de workshop  vindt afstemming plaats over de inhoud, doelstellingen en aanpak tijdens de workshop.  De workshop leent zich uitstekend voor het werken aan bepaalde doelstellingen, bijvoorbeeld  een leiderschapsvraagstuk,  losmaken van vastgeroeste patronen in samenwerking, communicatie-doelstellingen, versterken  zelfvertrouwen van teammedewerkers, of biedt ondersteuning en input bij het toepassen van bijv. competentiemanagement, of verandermanagement.

Schapen Drijven vraagt het beste van een team

Centrale vragen tijdens de workshop kunnen zijn:
– Hoe is de communicatie en hoe verloopt de samenwerking tussen de teamleden?
– Hoe zijn de teamrollen verdeeld?
– Hoe handelt men in stress-situaties?
– Is er sprake van leiding geven en leiding ontvangen?
– Zijn de strategieën die worden toegepast om de schapen te laten doen wat de groep voor ogen heeft ook de juiste, of hoe zou het beter kunnen?

De trainer is verantwoordelijk voor de procesbegeleiding van de workshop. Draagt zorg voor een actieve deelname van alle deelnemers. Prikkelt en ondersteunt door het actief geven van feedback.