Bel ons op  06 - 513 722 00

Home » Over mij

Over mij

Ik ben Bauke de Vries, getrouwd met Wendy en trotse papa van Simon, Gerben, Judith en Rimmer. Sinds 2010 wonen we op de Bolsemaheerd. Een prachtige boerderij liggend aan de Heereburen te Niehove. We wonen midden in het mooie Nationaal landschap het Middag Humsterland.

Op Bolsemaheerd houden we op een zo natuurlijk mogelijke wijze verschillende dieren. We doen dit op een kleinschalige manier en met een zo dicht mogelijke natuurbeleving. Onze veestapel bestaat uit onder andere varkens, koeien en schapen.

Sinds september 2018 sta ik voor de klas als vakdocent bij het Nordwin College te Buitenpost. Daarvoor als docent Groen bij Portalis, een onderdeel van het Poortje Jeugdinrichtingen. Nadat ik mijn HBO opleiding aan het van Hall instituut, richting bedrijfskunde, had afgerond ben ik gaan werken als adviseur bij de NLTO Projecten(Katalysator-NAI). Ik heb daar onder anderen boeren en ondernemers geadviseerd bij het opzetten van zorgboerderijen en plattelandsvernieuwing. Na een aantal jaren deze functie te hebben uitgevoerd heb ik me gespecialiseerd in de administratieve kant van het bedrijfsleven. In 2009 ben ik begonnen aan de opleiding docent Groen bij de Stoas te Dronten. Tegelijkertijd ben ik voor de klas gaan staan. Daarnaast vervul ik afwisselend meerdere vrijwilligersfuncties op het gebied van kerk (PKN), politiek CDA en medezeggenschap.

Sinds medio 2015 verzorg ik workshops schapen drijven. Mijn passie voor de natuur en mens komen hier bij elkaar. Op een natuurlijke en ontspannen manier aan de slag met een groep mensen en een kudde schapen. Wat een prachtige combinatie.

Mijn kracht ligt in het laagdrempelig en geduldig zijn. Ik kan mensen bijeenbrengen en gezamenlijk of individueel inspireren om iets tot stand te brengen. Dat kan een concreet doel zijn, maar ook een persoonlijk doel. Ik probeer overal het beste van te maken met altijd zorg en aandacht voor het individu. Mijn levensmotto is: Iedereen verdient een kans, ieder mens mag er zijn!